Gumagamit ng cookies ang website na ito para mas mapaganda ang browsing experience mo. Sa patuloy na paggamit ng website na ito, pinapayagan mo ang paggamit ng cookies sa device mo ayon sa pagsasalarawan sa aming Cookie Policy.
Book Na!

Patakaran sa Cookie

Ipinapaliwanag ng listahan sa ibaba ang cookies na ginagamit namin at kung bakit namin ginagamit ang mga ito.


Google Analytics


Maaaring gamitin ang Google analytics nang walang paalam sakaling natupad ang mga sumusunod na requirement:
1. Nakapag-execute ng data processing agreement sa Google
2. Na-activate ang anonymize IP feature (ibig sabihin, hindi matatanggap ng Google ang buong IP address ng user)
3. Naka-off ang posibilidad na mag-share ng data sa Google
4. Naipaalam sa end- users ang tungkol sa paggamit ng Google Analytics
Available ang Google data processing agreement sa user account setting.

Pangalan: _pk_ref
Gamit: Alamin kung saang pages nagmula ang visitors para makapunta sa aming website, para ma-identify kung aling mga website ang nakaka-generate ng pinakamalaking traffic
Expiration: 6 buwan

Pangalan: _pk_id
Gamit: Iwasang bilangin ng dalawang beses ang isang tao kapag binibilang namin kung ilang tao ang bumisita sa aming website
Expiration: 2 taon

Pangalan: _pk_ses
Gamit: Tina-track ang isang session, sa ibang salita, kung gaano katagal ka sa aming website
Expiration: 30 minuto

BookingSuite, Inc.


Pangalan: landing
Gamit: Itinatabi kung anong page ng aming website na napuntahan mo
Expiration: Kapag isinara mo ang browser
BookingSuite, Inc.

Pangalan: promocode
Gamit: Itinatabi ang promo code (kung may naisama sa URL) kapag napunta ka sa aming website - puwede naming maalala ito kapag pumunta ka sa booking engine para magpa-reserve ng kuwarto sa mas magandang rate
Expiration: Kapag isinara mo ang browser

Isara